- 0h ngày 21/3 sẽ đóng máy chủ thử nghiệm


- Đúng 16h ngày 21/3các bạn có thể tạo nhân vật để tham gia vào game

- 19h ngày 21/3 các bạn mới có thể đi xa phu và thần hành phù tới các map để luyện công .

- Chúc các bạn tham gia game vui vẻ !!