Khi tạo nhân vật các bạn sẽ nhận ngay :

- Tạo nhân vật cấp độ 10
- Hỗ trợ skill 1x->6x - Set Kim Phong 30 ngày
- 10 bình tiên thảo lộ 1 giờ
- 1 Túi vũ khí cấp 5
- 1 bạch mã 20
- Vòng sáng hồi máu , mana , tăng kháng tất cả đến level 79
- 500 danh vọng
- 1 Đại thành bí kíp 90

Khi đạt level 80 các bạn có thể nhận ngay 1 bí kíp 80 ( Không có bíp Vân Long Kích của thiên nhẫn )