Sự kiện đua top Tống Kim máy chủ thử nghiệm Nam Nhạc Trấn sẽ diễn ra từ ngày 14/3 đến ngày 21/3/2020


Thời gian 21h hàng ngày :

Khi tham gia trận tống kim 21h từ ngày 14/3 ngày 21/3 nhân sĩ đạt top 1 , 2 , 3 sẽ nhận được phần từ từ BQT phonghoalienthanhjx.com

Phần thưởng : 

- Top 1 : 200.000 vnđ
- Top 2 : 150.000 vnđ
- Top 3 : 100.000 vnđ

Tất cả sẽ được quy ra KNB cộng thẳng vào tài khoản

Nội quy :
- Các tài khoản nào post điểm BQT sẽ không công nhận
- Tối thiểu mỗi bên 20 người mới có thể nhận thưởng

Hình thức Tống kim :
- Cừu Sát
- Bảo vệ nguyên soái