Các sự kiện và phẩm phẩm bị hạn chế khi openbeta

Tiên thảo lộ : 19h ngày 24/3 có thể sử dụng
Tống kim : 21h ngày 23/3 có thể tham gia trận đầu tiên
Quả huy hoàng : 12h ngày 22/3 mới có thể sử dụng
Sơ đề giang hồ ( Vật phẩm để hoàn thành dã tẩu ) : 12h ngày 22/3 mới có thể sử dụng!!